White Sands, Sundown, New Mexico

White Sands, Sundown, New Mexico